Samen het goede doen

Over Rachel

“Ik vind het fijn om de mensen met wie ik samenwerk te leren kennen, hoe ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Door te weten met wie ik samenwerk en wat hen drijft, kunnen we samen tot goede oplossingen komen. Naast die sociale kant ben ik ook een harde werker. Ik kan me goed afsluiten en zorgen dat deadlines gehaald worden.

Ik vind het belangrijk om samen het goede te doen. Maar wat is goed doen? Er zijn zoveel belangen; de inwoner, interne organisatie & politieke omgeving. Al die belangen moeten ergens een plek hebben. Pas hierna kan de vraag: “maar wat is NU goed doen?” beantwoord worden. Soms is iets het goede, maar niet nu. Op deze manier benader ik, soms zeer gevoelige, vraagstukken voor de meest kwetsbare inwoners.“

Rachel is een zeer deskundige beleidsmedewerker en is in verschillende rollen inzetbaar. Haar expertise ligt binnen transities en jeugdzorg. Ze draagt een warm hart toe aan de meest kwetsbare groep binnen onze samenleving. Ze is een gedreven collega binnen het D18 team.

Mijn collega's

Josieke Borsten

Verandermanager

meer info

Leonoor van Nieuwenhuijzen

Projectleider

meer info

het team
Wij leveren geen diensten, maar gedreven mensen